محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بلاگ


تعریفHSE

  • چهارشنبه 2 اسفند 1396
  • HSE
  • مخفف کلمات لاتین Health(بهداشت)، Safety( ایمنی) ، Environment ( محیط زیست) است و شامل همه حوزه های مربوط به بهداشت کار، ایمنی، آتش نشانی و محیط است. هدف از استقرار این سیستم بکارگیری کلیه استراتژی های لازم جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط، انسان و موجودات می باشد و نیز افزایش اثرات مطلوب صنعت با تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان، تجهیزات و تاسیسات و به حداقل رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست را دنبال می کند.

    جزئیات بیشتر