محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بلاگ


برگه اطلاعات ایمنی بنزیل الکل

 • پنجشنبه 4 مرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با آب سرد به مدت حداقل 15 دقيقه به صورتي كه پلك ها باز باشد بشوييد. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی متیلال

 • شنبه 16 تیر 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را در حالت باز با آب جاری سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشویید. از قطره چشمی استفاده نکنید. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی نیترو بنزن

 • یکشنبه 10 تیر 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با آب به مدت حداقل 15 دقيقه بشوييد. از آب سرد استفاده كنيد.. از پماد چشم استفاده نکنید. و به پزشک مراجعه کنید.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی تیتانیوم

 • چهارشنبه 6 تیر 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  پلک ها را باز نگه دارید. بلافاصله چشم ها را با آب جوش به مدت حداقل 15 دقیقه بشویید، از آب سرد نیز می توان

  استفاده کرد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی دی کلرواتان

 • شنبه 2 تیر 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با مقدار زیادی آب جاری سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بصورتی که پلک ها باز باشد بشویید. از قطره چشمی استفاده نشود. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی متیلن کلراید

 • پنجشنبه 31 خرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با مقدار زیادی آب سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشویید. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی بنزن

 • سه‌شنبه 29 خرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با مقدار زیادی آب به مدت حداقل 15 دقیقه  بشویید. از آب سرد ممکن است استفاده شود. از آب گرم باید استفاده شود. فورا مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی اتیل بنزن

 • یکشنبه 27 خرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با آب به مدت حداقل 15 دقيقه بشوييد. از آب سرد استفاده كنيد. و از آب گرم باید استفاده شود. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی کائولن

 • چهارشنبه 23 خرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را با مقدار زیادی آب به مدت حداقل 15 دقیقه بشویید. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  برگه اطلاعات ایمنی متیل متاکریلات

 • دوشنبه 21 خرداد 1397
 • msds ساده
 • تماس این ماده با چشم:

  اگر لنز تماسي در چشم مصدوم است، آن را خارج نماييد. فورا چشم را در حالت باز با آب جاری سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشویید. از قطره چشمی استفاده نکنید. مراقبت هاي پزشكي لازم را دريافت كنيد.

  جزئیات بیشتر

  12345